Multilingual Turkish Dictionary

XATİRCƏM

XATİRCƏM : Azerbaijani English Dictionary

s. [insana aid] assured, sure, confident, certain; xatircəm olmaq to be* sure; tamamilə xatircəm olmaq to be* fully confident, to be* firmly convinced

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

alınma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

alnıqma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

arxayın

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

ayın aydın. arxayın. dinc.
arxamda duran var deyibən, arxayın olma!, dağlarda dayağ olsa! güvənmə, ayın olma. (ayın: aydın. arxayın. dinc)

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

dayanıq

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

dayanış

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

dayanma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

daynıq

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

dincək könül

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

dinəsov

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

doğursunma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

doğursunuq

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

doğursunuş

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

dölək

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

əmin

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

əminik

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

əminiş

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

əminmə

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

gözü tox

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

gümən

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

gümənic

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

gümənik

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

gümənim

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

güməniş

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

gümənmə

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

güvcənəq

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

güvcənq asudə. asudə fikir. etimadlı

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

güvən bəsləmə

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

güvən

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

güvənək

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

güvənic

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

güvənilən

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

güvənim

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

güvəniş

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

güvənmə

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

içgin

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

içginic

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

içginim

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

içginiş

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

içginmə

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

içinim

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

içiniş

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

içinmə

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inağım

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inağış

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inağıt

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inaqma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inam

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inamıq

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inamıt

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inamlıq

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inanc

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inanıc

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inanım

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inanış

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inanıt

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inanma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

inantı

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

ısınc

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

ısınış

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

ısınma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

ıssınc

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

issinic

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

issiniş

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

ıssınış

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

ıssınma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

issinmə

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

istinc

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

istiniş

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

istinmə

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

işən

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

işənc

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

işənic

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

işəniş

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

işənmə

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

işənti

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

könlü dinc

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qanıc

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qanıq

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qanıqma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qanım

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qanış

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qanışıq

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qanışım

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qanışıt

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qanışma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qanıt

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qıvanma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

qorxusuzluq

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

quralanma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

quranma

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

quşqulanmama

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

quşqusuzluq

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

söyənc

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

söyənic

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

söyəniş

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

söyənmə

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

söykənc

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

söykəniş

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

söykənmə

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

tox gözlü

XATİRCƏM : Turuz Farsca - Türkce

tox

XATİRCƏM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf [ər.] Arxayrn, sakit, rahat, asude. Xatircəm yaşamaq.
[Mirze:] Balalarım, dünyada mən çox ömür etmişəm, sizin yolunuzda nə qədər çalışıb məramıma çatmışam və xatircəm, qeydsiz dünyadan gedirəm. Ə.Haqverdiyev. Şahsə-nəm çolpa-cücələrini qanadının altına alıb, xatircəm yatmışdı. S.M.Qenizade. □ Xatir-cəm etmək
arxayrn etmek, sakitleşdir-mek. Kosa klub müdirini xatircəm edib geri qaytardı. S.Rehimov. Xatircəm olmaq
rahat olmaq, arxayrn olmaq, sakit olmaq. [Əhmed:] Qızım, mənim nə oğlum var, nə də qızım, səni sınayırdım, xatircəm ol, Qəri-bini tapıb sənə yetirərəm. "Aşrq Qerib". Şah övrət-uşağı tərəfindən xatircəm oldu. M.F.Axundzade. [İsmet:] Getmiş, mollanı bulsun; Məktubu oxutsun, xatircəm olsun.
H.Cavid.