Multilingual Turkish Dictionary

XAY

XAY : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Denizde, gölde, çayda tam sakit-lik, sakit hava, küleksizlik. Hava xoş, dəniz xay, əncir-üzüm bol; Dənizdə oğlanlar, qız-lar çimirlər. R.Rza. // Sif. menasrnda. Əsəb-ləri sığallayır bu xoş hava, bu xay hava; Gözəlliklər ağuşunda nəfəs alır bu yurd-yuva. S.Rüstem. Suyun xay səthində cənub günəşinin yandırıcı şüaları göz qamaşdı-rırdı. Ə.Əbülhesen.

XAY : Turuz Dictionary

gay. gəy. keh. gic. girəcula. kovsaq. kavsaq. kavsalaq. kovsalaq. kavlaq. kovlaq. ağılsız. qarsala. qatsala. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. başıboş. axmaq. kirik. girik. qırıq. qıtıq. güdələk. güdlək. saynağ. sanrığ. kovtum. kovtulum. hoytulum. quşdurum. kütdülüm

XAY : Turuz Dictionary

gay. gəy. keh. gic. girəcula. kovsaq. kavsaq. kavsalaq. kovsalaq. kavlaq. kovlaq. ağılsız. qarsala. qatsala. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. başıboş. axmaq. kirik. girik. qırıq. qıtıq. güdələk. güdlək. saynağ. sanrığ. kovtum. kovtulum. hoytulum. quşdurum. kütdülüm

XAY : Az Turkish Farsi

آرامش
سکون
رکود
بی دست و پا
خنگ