Multilingual Turkish Dictionary

XEYİRXAHLIQ

XEYİRXAHLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. benevolence, kindness, goodwill

XEYİRXAHLIQ : Turuz Farsca - Türkce

arılıq yardımsevərlik

XEYİRXAHLIQ : Turuz Farsca - Türkce

iyməcilik iməcilik

XEYİRXAHLIQ : Turuz Farsca - Türkce

uğurluq

XEYİRXAHLIQ : Turuz Farsca - Türkce

yaxşılıq

XEYİRXAHLIQ : Turuz Farsca - Türkce

yarçalıq yardımsevərlik

XEYİRXAHLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Başqalarrna xeyirxah münasibet; yaxşrlrğa çalrşma; qayğrkeşlik, qeydkeşlik, yaxşrlrq, kömek. Bu sözü mən xeyirxahlıqdan ərz edirəm, qorxuram səni pul üstə o qədər əzələr ki, şişib dama dönə-sən, pul ilə zarafat olmaz, canım, gözüm!
N.Vezirov. [Xaver:] Bax, adam onun kimi olar. Uzü, gözləri, danışığı, hamısı xeyir-xahlıqla doludur. M.İbrahimov. Vidadi ədalət və xeyirxahlıq mücəssəməsi kimi hər yerdə, xüsusən Vaqifin çətinliyə düşdüyü yerlərdə, görünür, öz köməyini, hətta canını belə onun yolunda müzayiqə etmir. M.Arif. □ Xeyirxahlıq etmək (eləmək göstər-mək)
yaxşrlrq etmek, kömek göstermek, xeyre çalrşmaq. Tənbələ, əyriyə xeyirxahlıq etmək yaxşı işləyənin belindən basmaqdır. M.İbrahimov. [Aferin] adamlara həmişə xeyirxahlıq etməyi sevirdi. Q.İlkin.