Multilingual Turkish Dictionary

XIL

XIL : Turuz Dictionary

xılı. qıl. qılı. qal. qalı. yığı. yığın. çoğa. kültə. kümür. kümül. kiltə. kitlə. sür. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürəm. gürəv. guram. gurav. gürüv. qurul. quruh. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. coq. coqa. çoxa. tuq. tuqa. tox. toxa. kürən. gürən. kürəm. gürə

XIL : Turuz Dictionary

gal. bağa. sürü.
inək galı. bir gal durna.
bir gal sərçə

XIL : Turuz Dictionary

xılı. qıl. qılı. qal. qalı. yığı. yığın. çoğa. kültə. kümür. kümül. kiltə. kitlə. sür. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürəm. gürəv. guram. gurav. gürüv. qurul. quruh. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. coq. coqa. çoxa. tuq. tuqa. tox. toxa. kürən. gürən. kürəm. gürə

XIL : Turuz Dictionary

gal. bağa. sürü.
inək galı. bir gal durna.
bir gal sərçə

XIL : Az Turkish Farsi

دسته
گروه
گله
آبگیر
پشت سدها که عمیق است
قسمت عمیق رودخانه
به صورت خِیل و خیلی وارد زبانهای عربی و فارسی شده است