Multilingual Turkish Dictionary

XIRDAVAT

XIRDAVAT : Azerbaijani English Dictionary

I. i. knick-knack [nicknack], small-sale commodity II. s.: xırdavat istehsalı small-sale commodity production; xırdavat mağazası haberdasher;s [shop]; xırdavat malları fancy goods; small wares

XIRDAVAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Metaldan, sümükden, de-riden ve s.-den hazrrlanan xrrda şeyler (kemer, düyme, daraq ve s. kimi). [Kişi:] Əldə xırdavat satmağa üç yüz manat pul düzəldib buraya gəldim ki, mal alıb aparam. S.S.Axundov. [Kişinin] xırdavat satma-ğından və uzun saqqalından şübhələnmiş-dilər. Mir Celal.

XIRDAVAT : Az Turkish Farsi

ا.کالاهای خرازی. اسباب و آلت کوچک