Multilingual Turkish Dictionary

XIRP

XIRP : Arin Turkish Etimology Dictionary

xırt xırp: qatur qutur. xarp xarp. xarp xurp. gəvrək nərsəni yeyirkən çıxaran səs.
yeyirkən kütür kütür, xırp xırp eliyən hər çeşit yeyəcək: qaraqıra. qaraqırqa

XIRP : Arin Turkish Etimology Dictionary

xarp. qırt. qart. xırt. sərt nərsəni ısırırkən, qaba qaba qaşınırkən eşidilən səsi yansıtır

XIRP : Azerbaijani Explanatory Dictionary

təql.
Adeten feillerden sonra gele-rek, onlarrn ifade etdiyi işin, prosesin birden, qefilden, ani olaraq kesildiyini bildirir. Fay-tonçunun səmimi, yanıqlı bir səslə oxuduğu gözəl mahnı birdən xırp kəsildi. M.Hüseyn. Kim isə zəncirləri lom ilə yerə atır. Dəzgah xırp dayanır. M.Ibrahimov. Qədir xırp kiridi. Heç kəs dinmədi. Mir Celal.
Tamam, büsbütün, başdan-başa. [Qafar:] OPüstə arvadxırpyalan deyir. S.S.Axundov.

XIRP : Turuz Dictionary

-xırp xırp
kit kit. qırt qırt. küt küt.
qıranı kit kit yemək

XIRP : Turuz Dictionary

-xırp xırp
kit kit. qırt qırt. küt küt.
qıranı kit kit yemək