Multilingual Turkish Dictionary

XOŞBƏX

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

ağqünlü
ağ günlü qara günlü: bədbəx xoşbəx

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

alagün yoşbax

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

ayqal (# qayqal: bədbəxt)

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

günlü
günlü günlər içdə yaşanır. (günlü: xoşbəx)

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

günük
günük yaşam

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

qutay quttay. güntay. günlü

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

qutlu
xoşbəxdə: qutluğa. qutluya. şansılıya.
qutluya qoşa yağar: şansılıya cüt cüt yağar, düşər

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

qutuq qutlu. səadətmənd

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

qutun (hər nəyin xoş, uyqun çağı).
qutun bolsun: mubarək olsun.
qutun diləmək: xoşbəxlik arzulamaq

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

ocağı yanıq

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

onuğ

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

tanağ qutağ

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

uğraçıq şən

XOŞBƏX : Turuz Farsca - Türkce

uğurlu

XOŞBƏX : Turuz Dictionary


günətay. güntay.
yetim (yetmiş). utmatlı. şanslı. xoşgünə qalmış.
a yetim, gəl bura.
o tanrıdan yetim.
günlü.
günlü kişi.
günlü olasın.
günlü günlüyü qısqanmaz.
günlü.
günlü günlər içdə yaşanır. (günlü: xoşbəx)

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

ağgün. yoğşuq. yağşıq. günük

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

ağgün.xoşbax.
ağgünüm qaragünüm: ağbaxtım qarabaxtım. xoşbəxligim qarabaxlığım

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

günüxoş. xoşgün. günübal. günübol. bolagün.
günüballar: xoşgünlər. xoşbəxlər.
günüballıq: xoşgünlük. xoşbəxlik

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

qutay. (# kütay. korbax)

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

qutay. quttay. güntay. günlü. ¶-xoşbəx olmayasın: mutlu olmayasın. onmayasın. yaramıyasın. günməyəsin. gülməyəsin

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

mutul

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

uğraçıq. şən. şanslı

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

xoşbəxt.
qut. mut. but. qutay. mutay. butay. qutun. mutun. butun. qutöy. günük. gönən. günən.
ağgünlü.
ağ günlü qara günlü: bədbəx xoşbəx

XOŞBƏX : Turuz Dictionary


günətay. güntay.
yetim (yetmiş). utmatlı. şanslı. xoşgünə qalmış.
a yetim, gəl bura.
o tanrıdan yetim.
günlü.
günlü kişi.
günlü olasın.
günlü günlüyü qısqanmaz.
günlü.
günlü günlər içdə yaşanır. (günlü: xoşbəx)

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

ağgün. yoğşuq. yağşıq. günük

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

ağgün.xoşbax.
ağgünüm qaragünüm: ağbaxtım qarabaxtım. xoşbəxligim qarabaxlığım

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

günüxoş. xoşgün. günübal. günübol. bolagün.
günüballar: xoşgünlər. xoşbəxlər.
günüballıq: xoşgünlük. xoşbəxlik

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

qutay. (# kütay. korbax)

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

qutay. quttay. güntay. günlü. ¶-xoşbəx olmayasın: mutlu olmayasın. onmayasın. yaramıyasın. günməyəsin. gülməyəsin

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

mutul

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

uğraçıq. şən. şanslı

XOŞBƏX : Turuz Dictionary

xoşbəxt.
qut. mut. but. qutay. mutay. butay. qutun. mutun. butun. qutöy. günük. gönən. günən.
ağgünlü.
ağ günlü qara günlü: bədbəx xoşbəx