Multilingual Turkish Dictionary

XOŞCA

XOŞCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

xoşca qal: qal salcalan. qal sağcalan. sağol. sağlıca qal.- xoşca!: haydi!. yallah!. hayla!. yaxca!

XOŞCA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf &#
Xoş, xoşa gelen terzde. Xoş-ca gülümsəmək. Xoşca danışmaq. Xoşca bir söz demək.

XOŞCA : Turuz Dictionary


xoşca qalın dosca qalın !.
xoşca qalın: uğrola. xudafiz. xudahafiz.
yaşama yaşça könül, dodağa gülüş gərək, gərəkinsən yaşamın xoşca keçə. (yaşça: gənc. çılqın. çalqın). (gərəkinsən: ehtiyac duysan)

XOŞCA : Turuz Dictionary


getdin dedin xoşca qal, bırax xoşluq səninlə getdi. (bırax: ammaki)

XOŞCA : Turuz Dictionary


xoşca qalın dosca qalın !.
xoşca qalın: uğrola. xudafiz. xudahafiz.
yaşama yaşça könül, dodağa gülüş gərək, gərəkinsən yaşamın xoşca keçə. (yaşça: gənc. çılqın. çalqın). (gərəkinsən: ehtiyac duysan)

XOŞCA : Turuz Dictionary


getdin dedin xoşca qal, bırax xoşluq səninlə getdi. (bırax: ammaki)