Multilingual Turkish Dictionary

XOŞNUDLUQ

XOŞNUDLUQ : Azerbaijani English Dictionary

i. gladness, joy; xoşnudluqdan özünü hiss etməmək to be* beside oneself with joy; xoşnudluqdan ağlamaq to cry / to weep* for / with joy

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

gönüşlük şadlıq

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qanıqçılıq

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qanımçılıq

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qıvışma

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qıvrışma

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qıyıma

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qıyınma

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qıyış

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qıyışma

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qıyma

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qıyrışma

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qıyşıq

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yarğaşlıq riza. rizayət. xoşnudi. xursəndi

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yarışlıq

XOŞNUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yarşıq

XOŞNUDLUQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Razrlrq, memnunluq;
razr düşme. Xoşnudluğundadır nəcatım; Ey mənşəi-cövhəri-həyatım! Füzuli. Bir tərəf-dən, sağ-salamat sahilə çıxmış olduqların-dan doğan xoşnudluq, o biri tərəfdən, taleyi üçün məsul olduğu bölüyü tezliklə topla-yaraq artıq limandan uzaqlaşan batalyonu təqib etmək lazım gəldiyi fikri leytenantı dərhal özünə gətirdi. Ə.Əbülhesen.