Multilingual Turkish Dictionary

XOŞRƏFTAR

XOŞRƏFTAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

astaç

XOŞRƏFTAR : Turuz Farsca - Türkce

gələc

XOŞRƏFTAR : Turuz Farsca - Türkce

gələs

XOŞRƏFTAR : Turuz Farsca - Türkce

gəlic

XOŞRƏFTAR : Turuz Farsca - Türkce

gəlis

XOŞRƏFTAR : Turuz Farsca - Türkce

gözəl, iyi davranışlı

XOŞRƏFTAR : Turuz Farsca - Türkce

ısnışıq açıq qabağ. davranışlı. xoşxuy

XOŞRƏFTAR : Turuz Farsca - Türkce

qılığlı

XOŞRƏFTAR : Turuz Farsca - Türkce

qılıqlı

XOŞRƏFTAR : Turuz Farsca - Türkce

qınıq olmayan

XOŞRƏFTAR : Turuz Farsca - Türkce

qıyqımlı

XOŞRƏFTAR : Turuz Farsca - Türkce

qoyqar

XOŞRƏFTAR : Azerbaijani English Dictionary

s. pleasant, well-mannered, urban; sociable, amiable, affable; xoşrəftar xasiyyət sociable / amiable disposition; xoşrəftar adam a good mixer