Multilingual Turkish Dictionary

XORLAMAQ

XORLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(xor görmək. korlamaq).
bir kimsəni, nərsəni xor görmək. alçatmaq. pisləmək. kötüləmək. danlamaq. qınamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq.
(büyü ilə, pisləməklə). birini birinin gözündən salmaq. birini birindən soğutmaq. xor göstərmək. qaratmaq. qaraltmaq.
xor görmək. qaramaq. qınamaq. suç atmaq

XORLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

korlamaq. horlamaq. qaçınlamaq. aşağılamaq

XORLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Hürkmek, hürküb çekil-mek. Bəxtiyar pambığı atdı gölə. Gölün suyu o saat köprüyüb qalxdı. Atlar bunu gö-rən kimi, xorruyub geri çəkildilər. (Nağrl). Biz xeyli getmişdik ki, birdən Xanpərinin atı xorladı. Ə.Veliyev. // Mec. menada. Güvəc görməyən qazan görəndə xorlayar. (Ata. sözü). // çekinmek.

XORLAMAQ : Turuz Dictionary

asqılamaq. təpgiləmək. zülm, sitəm edmək

XORLAMAQ : Turuz Dictionary

qıynamaq. (qıyınçılıq edmək)

XORLAMAQ : Turuz Dictionary

yabılamaq. (yası). alçaqlamaq. soysatlamaq

XORLAMAQ : Turuz Dictionary

korlamaq-vurub söküb xorlamaq

XORLAMAQ : Turuz Dictionary

asqılamaq. təpgiləmək. zülm, sitəm edmək

XORLAMAQ : Turuz Dictionary

qıynamaq. (qıyınçılıq edmək)

XORLAMAQ : Turuz Dictionary

yabılamaq. (yası). alçaqlamaq. soysatlamaq

XORLAMAQ : Turuz Dictionary

korlamaq-vurub söküb xorlamaq

XORLAMAQ : Az Turkish Farsi

رم کردن
رمیدن
پراکنده شدن
اجتناب کردن
خورخورکردن