Multilingual Turkish Dictionary

XOSUNLAŞMAQ

XOSUNLAŞMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. d. d. to speak* in a whisper / in a low voice

XOSUNLAŞMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. dan. Heç kese eşit-dirmeden bir-birile gizli-gizli, prç-prç danrş-maq, prçrldaşmaq. Gün çırtadı, göz qamaşdı; Araz mənlə xosunlaşdı.. Şehriyar. Əlində çatı, buzovu mala qatan arvadlar bir-birini görən kimi xosunlaşırdılar. İ.Şrxlr.

XOSUNLAŞMAQ : Az Turkish Farsi

مص.خوسانلاشماق