Multilingual Turkish Dictionary

XUDBİN

XUDBİN : Turuz Farsca - Türkce

mənçilik eqoism

XUDBİN : Turuz Farsca - Türkce

oburtay oburlu

XUDBİN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars.] Ancaq özünü düşü-nen, öz menafeyini her şeyden yüksek tutan adam; eqoist. Müəllim əvvəldə molla Xəlil ilə mübahisəyə girişmək istəməyirdi, onu xudbin bir adam tanıyırdı. S.Hüseyn. çox savadlı və çox bilikli, şöhrətpərəst, xudbin, hakimiyyət sevən oğrunun, həris və yalan-çının öhdəsindən gəlmək çox çətindir. M.İbrahimov. Bütün istedadsız və xudbin adamlar kimi Kərəmov da paxıl və xəbisdir. İ.Əfendiyev.