Multilingual Turkish Dictionary

XUDPƏSƏND

XUDPƏSƏND : Azerbaijani English Dictionary

I. i. egoist, self-lover II. s. selfish, egoistical, self-loving, self-interested, self-seeking

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

apaz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

apaz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

asağan

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

asağan

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

asavan

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

asavan

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

ata

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

ata

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

əğgin

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

əğgin

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

ombaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

ombaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

öyüklənən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

öyüklənən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

çağaçı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

çağaçı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

çalımçı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

çalımçı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

çişirən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

çişrən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

çişrən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

danqatur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

danqatur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

dartqın

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

dartqın

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

dolqun

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

dolqun

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

dolu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

dolu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

doluq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

doluq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

donqatur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

donqatur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

foslu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

foslu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

geçgin

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

geçgin

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

gombul

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

gombul

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

göbəç

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

göbəç

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

göbəkli

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

göbəkli

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

göbəş

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

göbəş

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

guraq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

guraq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

gurra

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

gurra

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

havalı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

havalı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

hobban

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

hobban

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

hovlac

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

hovlac

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

hovlu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

hovlu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

xozu xodpəsənd. məğrur.kibirli. qiyafəli. ifadəli

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

xozu xudpəsənd. məğrur.kibirli. qiyafəli. ifadəli

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

keçgin

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

keçgin

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

kibirli

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

kibirli

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

kombaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

kombaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

kopaş

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

kopaş

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

köpbərən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

köpbərən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

köpbüş

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

köpbüş

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

köpəz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

köpük

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

köpük

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

küpəz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qabaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qabaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qabaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qabarıq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qabarıq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaddıraq > qotduraq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaddıraq > qotduraq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqanoz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqanoz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqanuz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqanuz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqqoz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqqoz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqlaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqlaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqoz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqoz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqrıq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaqrıq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalandır

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalandır

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalantur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalantur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalaylı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalaylı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalğatur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalğatur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalnadır

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalnadır

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalnatur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qalnatur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qanquru

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qanquru

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qapalaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qapalaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qapaz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qapaz

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaplaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaplaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaplqa

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qaplqa

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qapsalaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qapsalaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qələndər

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qələndər

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qırıl fırıl

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qırıl fırıl

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qonbadaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qonbadaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopalaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopalaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopalqa

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopalqa

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopdaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopdaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qoplaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qoplaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qoppanaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qoppanaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopsalaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopsalaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopunaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopunaq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qopur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qotac

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qotac

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qotduraq < qaddıraq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qotduraq < qaddıraq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qottac

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qottac

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

quraq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

quraq

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qurğur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qurğur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qurqın

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qurqın

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qurra

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qurra

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qurra

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qurralı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qurralı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

quruğur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

quruğur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

quruqan

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

quruqan

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qurumlu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qurumlu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qururlu məğrur
ifadəli. qiyafəli. kibirli

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

qururlu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

məncil

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

məncil

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

mənçi

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

mənçil

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

opraq ovurdaq. məğrur

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

orman

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

ormun

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

ormun

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

öğünən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

öğünən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

öğüngən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

öğüngən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

övünən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

övünən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

övüngən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

övüngən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

özseçir

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

özseçir

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

özsevər

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

özuzar

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

özuzar

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

özün tutan

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

özün tutan

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

pozlu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

pozlu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

şişək

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

şişək

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

şişən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

şişən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

şişgin

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

şişgin

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

şişirən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

şişrən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

şişrən

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

tanqıra mənçi. məncil

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

tanqıra

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

tovlu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

tovlu

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

tüməkir

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

tüməkir

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

yaxaçı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

yaxaçı

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

yelli

XUDPƏSƏND : Turuz Farsca - Türkce

yelli

XUDPƏSƏND : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars.] özünü çox beyenen, özünden çox razr; lovğa, xudbin. Qənbərin bu sözləri məğrur və xudpəsənd Varisdə böyük bir maraq oyatdı. A.Şaiq. Xudpəsənd xan bir zamanlar həmin bəylər, əyanlar qarşısında məğlubiyyətə düçar olduğunu hələ də həzm edə bilməmişdi. Ə.Memmedxanlr. // İs. menasrnda. öz ha-lını düşünmə tez, xalqın üçün külüng vur; Qeyrətsizi, xudpəsəndi tarix haqlı unudur. S.Vurğun. [Aydrn:] Xudpəsənd öz canının dərdinə qalıbmış. H.Seyidbeyli.
XUDPƏSƏNDLIKis. özünü çox beyenme, özünden çox razr qalma; xudbinlik, lovğalrq. [İkinci mühendis:]
.Mən özüm də nadan bir şəxs olduğumdan [Yaqubun] xudpəsəndli-yinə etiraz etməyib, dediklərini bir məlumat olaraq qəbul eləyirdim. B.Talrblr. öz xudpə-səndlik mərəzi ilə yaşayıb, gözü yan-yörəsini seçməyən Kamilov indi özünü təklənən gördü. S.Rehimov. [Tahirin] fikrincə hər addımda xudpəsəndliyə qapılmaq,
. narazılıq eləmək faydasız bir işdi. M.Hüseyn.