Multilingual Turkish Dictionary

XURT

XURT : Arin Turkish Etimology Dictionary

xurd.
xurdi xəmir olmaq: bitgin, əldən düşmək.
xart xurt: xart xart. xarp. xart. xurp. şəx, gəvrək nərsəni dişləməkdən çıxan səs. ısırma səsi

XURT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

xurt düşmək
bihuş olub se-rilmek. Qız xörəyi hazırlayıb bihuşdarını da daxil elədi içinə, gətdi ortalığa. Səlim bir az yeyənnən sora xurt düşdü. (Nağrl).

XURT : Turuz Dictionary

-xurd xurək: azıq tölək. ovğat. evut. oğut. yemək. xurək.
xırt xurd: xırt pırt. qarsamba. qarsanba. qarsambac. dəğərsiz. aşqal. daşqal. dışqal. qaşqal. qaçqal. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc. qazrac. qazraş. zibil

XURT : Turuz Dictionary

-xurd xurək: xarbar. azıq ovqat (oğqat).
azıq ovqat bakanlığı: tamaq tadım bakanlığı: yeyim içim bakanlığı: xarbar vəzirliyi

XURT : Turuz Dictionary

-xurd xurək: azıq tölək. ovğat. evut. oğut. yemək. xurək.
xırt xurd: xırt pırt. qarsamba. qarsanba. qarsambac. dəğərsiz. aşqal. daşqal. dışqal. qaşqal. qaçqal. gövüd. göyüd. qazurat. qazırat. qazıranc. qazranc. qazrac. qazraş. zibil

XURT : Turuz Dictionary

-xurd xurək: xarbar. azıq ovqat (oğqat).
azıq ovqat bakanlığı: tamaq tadım bakanlığı: yeyim içim bakanlığı: xarbar vəzirliyi

XURT : Az Turkish Farsi

: قورت، صداي خوردن مايعات. خورت-خورتو (xurt-xurtu)
خرخره، حلق، ابتداي ناي. خورتولاماق (xurtulamaq)
خر و پف كردن، خرناسه كشيدن. خورتوم (xurtum)
جرعه، يك جرعه آب