Multilingual Turkish Dictionary

YADATMAQ

YADATMAQ : Turuz Dictionary

yadatmaq. yavatmaq. yavalatmaq. bıqdırtmaq. bezdirmək. bezarıtmaq. darıxdırmaq.
böylə duruq durmuş yadatmış onu

YADATMAQ : Turuz Dictionary

yadatmaq. yavatmaq. yavalatmaq. bıqdırtmaq. bezdirmək. bezarıtmaq. darıxdırmaq.
böylə duruq durmuş yadatmış onu

YADATMAQ : Az Turkish Farsi

مص.سب.ناتوان گردانیدن