Multilingual Turkish Dictionary

YADDAŞT

YADDAŞT : Turuz Farsca - Türkce

ançul

YADDAŞT : Turuz Farsca - Türkce

oçet (< uçmaq. oçmaq) hafizə. huş. qaraş (qaraşma, nəzər salma), baxış. mulahizə. qıssa nərsənin qırağına qoyulan yazıclar. haşiyə.
bu kimin oçetləridir.
oçet vermək: mulahizəsin bildirmək. nəzər vermək.
gün oçetləri.
mahnı oçetləri.
arxıl oçeti

YADDAŞT : Turuz Farsca - Türkce

anaq bəllək. zehn. hafizə.
anağı silinmiş

YADDAŞT : Turuz Farsca - Türkce

antay
çox iti antay

YADDAŞT : Turuz Farsca - Türkce

gözütüş öçüt. (bildiyin, yadına düşdüyün yazıb ötmə işi)

YADDAŞT : Turuz Farsca - Türkce

yazıt
yaddaş götürmək: yazıtmaq

YADDAŞT : Turuz Farsca - Türkce

yadqı yaddaş. hafizə.
iti yadqılı:
yadqısı yerində:
yadqısı silinmiş.
silinməz ki yadqıdan

YADDAŞT : Turkish Risale

f. Hatırda tutulan şey. Hâtıra

YADDAŞT : Ottoman Turkish

f. Hatırda tutulan şey. Hâtıra