Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇÜQLƏMƏK

ÜÇÜQLƏMƏK : Turuz Dictionary

üçükləmək. hüccüləmək. < üsükləmək. üzük üzük, hərf hərf söyləmək

ÜÇÜQLƏMƏK : Turuz Dictionary

üçükləmək. hüccüləmək. < üsükləmək. üzük üzük, hərf hərf söyləmək