Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇTƏRƏFLİ

ÜÇTƏRƏFLİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
three-sided; riyaz. trilateral;
tripartite [tr[a]ɪˌpatait], triangular; üçtərəfli müqavilə tripartite treaty; üçtərəfli razılıq triangular Agreement