Multilingual Turkish Dictionary

ÜLƏŞLİ

ÜLƏŞLİ : Turuz Dictionary

bərəli. asbarlı. tapışlı. sağılı. sağıclı. sağışlı. sağınclı. saçalı. sağalı. çağalı. yağalı. sağınlı. sağılınlı. sağınlı. sağımlı. çiçəkli. < saçağlı. sağaclı. isili. asılı. süzəli. sapalı. duzalı. gülgülü. onğ. önğ. onğlu. bitək. verdəli. verimli. berimli. varımlı. barımlı. doğurucu. yararlı. yaraşlı. yaranlı. yaranclı. yaraclı. geçikli. gəlikli. qazaclı. qazaşlı. çaralı. kəvrikli. qıymalı. qiyməli. sağalı. yoğurlı. oğurlı. tutunclı. tutuclı. tutuşlı. olumlu. quyuqlu. quymaqlı. sütlü. üstlü. üslü. kullanışlı. işlənişli. yağlı. edinli. hasıllı. faydalı. səmərli.
bu kərə olumlu iş tutdun

ÜLƏŞLİ : Turuz Dictionary

bərəli. asbarlı. tapışlı. sağılı. sağıclı. sağışlı. sağınclı. saçalı. sağalı. çağalı. yağalı. sağınlı. sağılınlı. sağınlı. sağımlı. çiçəkli. < saçağlı. sağaclı. isili. asılı. süzəli. sapalı. duzalı. gülgülü. onğ. önğ. onğlu. bitək. verdəli. verimli. berimli. varımlı. barımlı. doğurucu. yararlı. yaraşlı. yaranlı. yaranclı. yaraclı. geçikli. gəlikli. qazaclı. qazaşlı. çaralı. kəvrikli. qıymalı. qiyməli. sağalı. yoğurlı. oğurlı. tutunclı. tutuclı. tutuşlı. olumlu. quyuqlu. quymaqlı. sütlü. üstlü. üslü. kullanışlı. işlənişli. yağlı. edinli. hasıllı. faydalı. səmərli.
bu kərə olumlu iş tutdun