Multilingual Turkish Dictionary

ŞAİRƏ

SAİRƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Bir neçe şey sayıldıqdan sonra, onların sayını yene de davam etdirmek müm-kün olduğunu bildirir (bu menada adeten "ve" bağlayıcısı ile işlenir). Kitab, kağız və sairə.
[Perşan:] Qadın içəri girəndə kişi ayağa durmalıdır, yer göstərməlidir, palto-sunu tutmalıdır və sairə. M.Ibrahimov.

ŞAIRƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Qadın şair. Cəfərin bibisi şairə idi. M.Arif. Səsimizi eşitdi; Tez gəldi şairə də; Görəndə səni birdən; Yerində dondu qaldı. R.Rza.

"ŞAİRƏ" IN Other Languages