Multilingual Turkish Dictionary

ƏÇƏSİ

ƏÇƏSİ : Turuz Dictionary

anası.
bezin çətəsi, qızın əçəsi. (çətəsi: qırağı). (bez aldın qırağına bax, qız aldın anasına)

ƏÇƏSİ : Turuz Dictionary

anası.
bezin çətəsi, qızın əçəsi. (çətəsi: qırağı). (bez aldın qırağına bax, qız aldın anasına)