Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏM KÖMƏCİ

ƏBƏM KÖMƏCİ : Turuz Dictionary

(pənirək)

ƏBƏM KÖMƏCİ : Turuz Dictionary

(pənirək)