Multilingual Turkish Dictionary

ƏBRİŞİM

ƏBRİŞİM : Azerbaijani English Dictionary

i.
[ipək parça] silk [stuff], [ipək sap] silk thread;
bot. acacia

ƏBRİŞİM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.]
İpek, ipek iplik. Paşa, sənə nişan verim Qıratı; Əbrişim ipəkdən yalı gərəkdi. "Koroğlu". Əlvan qanınla boyansın; Əbrişim tellərin sənin! Aşıq Hüseyn.
bot. Lelekli yarpağı ve etirli çiçeyi olan ağac növü; akasiya. Əbrişim
. çətiri pira-mida şəkilli, otuz metrə qədər hündürlü-yündə ağacdır. H.Qedirov.