Multilingual Turkish Dictionary

ƏBRU KEŞİDƏ

ƏBRU KEŞİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

çatıq qaş

ƏBRU KEŞİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəkik qaş

ƏBRU KEŞİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qara qabaq