Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBSİZLƏŞTİRMƏK

ƏDƏBSİZLƏŞTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

içəmsizləştirmək

ƏDƏBSİZLƏŞTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

içimsizləştirmək