Multilingual Turkish Dictionary

ƏDABAZLIQ

ƏDABAZLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
mincing manners pl., finicality, airs and graces pl.;
[işvəkarlıq] affectation, affectedness; ədabazlıq etmək to mince; to show* affectation; to be* affected; [fors etmək] to swagger, to bluster

"ƏDABAZLIQ" IN Other Languages

ƏDABAZLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Ədalı hereketler, sade-likden, tebiilikden mehrum hereketler; özü-nü qeyri-tebii, qeyri-sade aparma. Ədabaz-lıq etmək.
Cabbarın şit hərəkətlərlə, əda-bazlıqla işi olmazdı. İ.Əfendiyev. Ancaq bun-ların heç biri ədabazlığından, yaxud özün-dən müştəbeh olmağından irəli gəlmirdi. B.Bayramov. // Əzilib-büzülme, özünü ezme, özünü naza qoyma.