Multilingual Turkish Dictionary

ƏDUVALI

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

ax >əduvalı

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

çaşnılı

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

çəknili

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

çəşnili

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

çiçəkli

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

dadıqlı

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

dadıllı

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

dadımlı

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

dadırlı ədviyəli

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

göyotlı

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

isli

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

iysili

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

kəkotlu (< kök, göy + ot)

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

kökotlü

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

qoxlalı

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

qoxulalı

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

qoxulu

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

otalı baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. ədviyəli

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

sumaqlı

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

tamtamlı

ƏDUVALI : Turuz Farsca - Türkce

tutumlu