Multilingual Turkish Dictionary

ƏDVİYƏCATLI

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

ax >əduvalı

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

çaşnılı

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

çəknili

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

çəşnili

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

çiçəkli

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

dadıqlı

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

dadıllı

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

dadımlı

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

dadırlı

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

göyotlı

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

isli

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

iysili

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

kəkotlu (< kök, göy + ot)

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

kökotlü

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

qoxlalı

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

qoxulalı

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

qoxulu

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

otalı baharatlı. ədvacatlı. əduvalı. ədviyəli

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

sumaqlı

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

tamtamlı

ƏDVİYƏCATLI : Turuz Farsca - Türkce

tutumlu