Multilingual Turkish Dictionary

ƏFF İSTƏMƏK

ƏFF İSTƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

keçiş soramaq güzəşt istəmək. üzr istəmək