Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSÜRDƏ OLMAQ

ƏFSÜRDƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

içginmək (nərsə üçün). üzgünmək. sıxqınmaq. darıxmaq