Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSURDƏ

ƏFSURDƏ : Turuz Farsca - Türkce

üzlün üzgün. sölük

ƏFSÜRDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərpik əprik

ƏFSÜRDƏ : Turuz Farsca - Türkce

püsük sölük

ƏFSÜRDƏ : Turuz Farsca - Türkce

solçuq

ƏFSÜRDƏ : Turuz Farsca - Türkce

sozuk behal. halsız

ƏFSÜRDƏ : Turuz Farsca - Türkce

üşgün üşük. püsgün. püsük. oyğun