Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aldırmamaq mühimsəməmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

az görmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

azırqamaq

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

azırqanmaq

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

azsınmaq

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oş vermək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oşçalamaq

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kəmsinmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

önəmsəməmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savutmaq boş vermək.
savut gedsin

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

umursamamaq

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

vaz keçmək