Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLİ BEYT

ƏHLİ BEYT : Turuz Farsca - Türkce

örükə örkə. (< hörmək). ev əhli. famil.
bizim örükə beş kişidən oluşur.
örükəsi bol evlər