Multilingual Turkish Dictionary

ƏKRAN

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

(tilivizyon. sinama) ağ cam tilvizyon pəncərəsi

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

(tilivizyon. sinama) don

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

(tilivizyon. sinama) görünlük

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

(tilivizyon. sinama) görüntülük

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

(tilivizyon. sinama) pəncərə

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

ağdaş əmsal

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

aşabaş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

əkdəş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

əkdəş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

ərabər

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

ir

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

irbirə

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

oydaş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

cam

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

cürə

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

cüt

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

çal

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

daşadaş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

deng

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

dəğərcə dəng olan

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

dəh

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

dək

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

dəkləş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

dəng musavi

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

dəngdaş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

dəngə

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

dənglər

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

dəngli

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

dənğqəl

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

doğru

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

düz

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

əkəy

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

əş
o sizə dəng olamaz.
qarı qoca dəng olmalıdır: ər

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

əşdaş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

əşdəğər
dəng, əş, əkran olmaq: bir gəlmək. bir gətirmək

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

əşi bulunan müstəqim.mütabiq.əmsal. bədəl.-özü tənğdü kişi: kəndisi kimi kişi. kəndisinə dəng gələn kişi.
yat yağuq düz olmaz: yad yaxın bir değil

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

əşit

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

əşitlər

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

əşlər

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

hamar

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

qarşıt

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

qərinlər

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

ölçək

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

saqqaldaş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

taxdal

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

tay

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

taydaş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

taylar

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

təkiz

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

təngə

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

tənğqəl

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

tənğli

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

tənqləş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

tikis

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

tikiz

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

tiniq

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

tınıq

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

tuş

ƏKRAN : Turuz Farsca - Türkce

yaşıt