Multilingual Turkish Dictionary

ƏKS HƏRƏKƏT

ƏKS HƏRƏKƏT : Turuz Farsca - Türkce

dikinə daraq

ƏKS HƏRƏKƏT : Turuz Farsca - Türkce

dikinə tıraş

ƏKS HƏRƏKƏT : Turuz Farsca - Türkce

tərs gediş

ƏKS HƏRƏKƏT : Turuz Farsca - Türkce

tərs gediş (dikinə daraq: dikinə tıraş)