Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİMTƏN

ƏLİMTƏN : Turuz Dictionary


hey dos mənə, tutanmırsan əlimdən,ayağımdan qaydırma

ƏLİMTƏN : Turuz Dictionary

-əlimdən sürməldi: əlimdən süzüldi, züvdü. (süzülmək: sürməlmək)

ƏLİMTƏN : Turuz Dictionary


hey dos mənə, tutanmırsan əlimdən,ayağımdan qaydırma

ƏLİMTƏN : Turuz Dictionary

-əlimdən sürməldi: əlimdən süzüldi, züvdü. (süzülmək: sürməlmək)