Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTƏQİN

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-gələcək deyə əlindəkin tükətmə

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-iki ağız birgəlsə, göy üzdəkin endirər, altı ağız algəlsə, əlindəkin aldırır. (birgəlsə: səsbir olsa). (algəlsə: ixtilaflı olsa)

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-qaş üsdə göz yaparlar, əlindəkin alarlar. (qaş üsdə göz yaparlar, əlindəkin çalarlar) (qaş üsdə göz yaparlar: başıvı şer başına oxşadarlar)

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-əlindəkin biləbilsan, istəkmədən qutlusan

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary


əlindəkin bilməyən yol üsdəkin tutanmaz

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary


dışdakına güvənib, evdəkindən olunma, göy üzdəkin güdüncə, əlindəkin unutma

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary


ağızbirlər göyüzdəkin qapçırar, ağzalalar əlindəkin qaçqırar. (qaçqırar: uçurar).
əlindəkin bıraxıb, alnındakın tutunma. (alnındakın tutunma: baxt, yazı deyilən nərsiyə aldanma).
(mutluluq gizi).
sevdiklərin ərşiməsə əlivə, əlindəkin sevgilən.
hovan kişi əlindəkin unutmuş, ıraqdakın gözləyər. (hovan: başı boş. axmaq)

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-əlindəkin, varındakın itirmək, çalınmaq, alınmaq: qazınmaq. qazılmaq. qaşılmaq. tükənmək. bitinmək. iflas edmək. çökünmək. çökənmək. çökmək. çökəşmək. müflis olmaq. çöktünmək. biçgitinmək. vərşikəst olmaq

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış. (alalmış: sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş)

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma. ( uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq. itirmək)

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-gələcək deyə əlindəkin tükətmə

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-iki ağız birgəlsə, göy üzdəkin endirər, altı ağız algəlsə, əlindəkin aldırır. (birgəlsə: səsbir olsa). (algəlsə: ixtilaflı olsa)

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-qaş üsdə göz yaparlar, əlindəkin alarlar. (qaş üsdə göz yaparlar, əlindəkin çalarlar) (qaş üsdə göz yaparlar: başıvı şer başına oxşadarlar)

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-əlindəkin biləbilsan, istəkmədən qutlusan

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary


əlindəkin bilməyən yol üsdəkin tutanmaz

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary


dışdakına güvənib, evdəkindən olunma, göy üzdəkin güdüncə, əlindəkin unutma

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary


ağızbirlər göyüzdəkin qapçırar, ağzalalar əlindəkin qaçqırar. (qaçqırar: uçurar).
əlindəkin bıraxıb, alnındakın tutunma. (alnındakın tutunma: baxt, yazı deyilən nərsiyə aldanma).
(mutluluq gizi).
sevdiklərin ərşiməsə əlivə, əlindəkin sevgilən.
hovan kişi əlindəkin unutmuş, ıraqdakın gözləyər. (hovan: başı boş. axmaq)

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-əlindəkin, varındakın itirmək, çalınmaq, alınmaq: qazınmaq. qazılmaq. qaşılmaq. tükənmək. bitinmək. iflas edmək. çökünmək. çökənmək. çökmək. çökəşmək. müflis olmaq. çöktünmək. biçgitinmək. vərşikəst olmaq

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-altı ağız birləşmiş, göy üzdəkin endirmiş, altmış ağız alalmış, əlindəkin aldırmış. (alalmış: sözdaşlığın, sözbirliğin itirmiş)

ƏLİNTƏQİN : Turuz Dictionary

-yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma. ( uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq. itirmək)