Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTƏQİNƏ

ƏLİNTƏQİNƏ : Turuz Dictionary


belin bağlı əlindəkinə, göz yumular dalındakına. (ayrılıq adlı yoxdurur yol , ardıca gəzilən umut, ayrılıq ölümdü demiş, 'əldə olan' umud adlanır). (ayrıldınsa unut, geriyə yoxdu umut). (umut varlığından gəlir, gün düşərsə qarlar ərir)

ƏLİNTƏQİNƏ : Turuz Dictionary


belin bağlı əlindəkinə, göz yumular dalındakına. (ayrılıq adlı yoxdurur yol , ardıca gəzilən umut, ayrılıq ölümdü demiş, 'əldə olan' umud adlanır). (ayrıldınsa unut, geriyə yoxdu umut). (umut varlığından gəlir, gün düşərsə qarlar ərir)