Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİVİ

ƏLİVİ : Turuz Dictionary


əlivi bərk qoy: əlbət. güvən

ƏLİVİ : Turuz Dictionary


əlivi sıxır, dos demə, canıvı sıxır, yoz demə. (yoz
yov. düşman).
dilənçi əlivi güdər ağzıvı yox

ƏLİVİ : Turuz Dictionary

-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər

ƏLİVİ : Turuz Dictionary


əlivi bərk qoy: əlbət. güvən

ƏLİVİ : Turuz Dictionary


əlivi sıxır, dos demə, canıvı sıxır, yoz demə. (yoz
yov. düşman).
dilənçi əlivi güdər ağzıvı yox

ƏLİVİ : Turuz Dictionary

-əlivi işə tut, işləyən yetər, könlüvü xoşa tut, dözəgən ərər