Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏŞDİRMƏK

ƏLƏŞDİRMƏK : Az Turkish Farsi

مورد نقد قرار دادن
بازبینی کردن