Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏLADƏ

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

alışığan bayağı. adəta

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

alışılagəldiyi kimi

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

alışılmış adi

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşağı yuxarı

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

az çox həmən həmən. adi

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

asbayağı

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayağı

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

düz məmuli.
düz bir kişi.
düz bir şəhər, yol

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

görünür kimi

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

görüşdüyü kimi

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

netəliksiz keyfiyətsiz. kalitəsiz. amiyanə

ƏLƏLADƏ : Turuz Farsca - Türkce

olağan adəta. məmuli