Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏMÇİ

ƏLƏMÇİ : Turuz Dictionary

tuğçu. bayraqçı. ələmdar

ƏLƏMÇİ : Turuz Dictionary

tuğçu. bayraqçı. ələmdar