Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏNİ EDMƏK

ƏLƏNİ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

açmaq

ƏLƏNİ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aşqarlatmaq

ƏLƏNİ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əlirtmək

ƏLƏNİ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

göstərmək

ƏLƏNİ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ışığa vurmaq

ƏLƏNİ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yansıtmaq