Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏYİB

ƏLƏYİB : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğirib. açıb.
incə ələyib (əğirib, açıb) sıx toxumaq: titizlik göztərmək. arından arıya incələyib qoşmaq

ƏLƏYİB : Turuz Dictionary


ələyib ələyib kəpəyinə qatmaq. (gördüyü işi poxlamaq, vurub dağıtmaq)

ƏLƏYİB : Turuz Dictionary


ələyib ələyib kəpəyinə qatmaq. (gördüyü işi poxlamaq, vurub dağıtmaq)