Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAMƏTSİZLİK

ƏLAMƏTSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

əlirtisizlik

ƏLAMƏTSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

imsizlik

ƏLAMƏTSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

izsizlik nişansızlıq. işarəsizlik

ƏLAMƏTSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

simgəsizlik

ƏLAMƏTSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

yanısızlıq

ƏLAMƏTSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

yansısızlıq