Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏLİ EDMƏK

ƏLAQƏLİ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qızıqlamaq

ƏLAQƏLİ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

maraqlamaq