Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏ EDİLƏRƏK

ƏLAVƏ EDİLƏRƏK : Turuz Farsca - Türkce

artırılaraq

ƏLAVƏ EDİLƏRƏK : Turuz Farsca - Türkce

əkilərək
turş yeməklər duz əkilərək dadlı olur

ƏLAVƏ EDİLƏRƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatılaraq