Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏ EDMƏ

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

artırın

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

artırış

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

artırma

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

əğləmə

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

əkləmə izafələmə

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatama

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatınış

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatma

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

mindiri

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

mindiriş

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

mindirmə

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapışdırı

ƏLAVƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapışdırış