Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAYAQI

ƏLAYAQI : Turuz Dictionary

-malqara əlayağı: paça < çapa. dırnaq

ƏLAYAQI : Turuz Dictionary


gözləmirdim onu burda görüm, görən kimi əlayağı doşaldı. (doşalmaq: dolaşmaq. tovalaşmaq)

ƏLAYAQI : Turuz Dictionary


qorxu çoxu əlayağı bağlayar, qorxu yoxsa sağca duyu yanılar

ƏLAYAQI : Turuz Dictionary

-işləyən başın əlayağı iş bulur, işləməz başın əlayağın don urur. (işləyən başın əlayağı iş tutur)

ƏLAYAQI : Turuz Dictionary

-malqara əlayağı: paça < çapa. dırnaq

ƏLAYAQI : Turuz Dictionary


gözləmirdim onu burda görüm, görən kimi əlayağı doşaldı. (doşalmaq: dolaşmaq. tovalaşmaq)

ƏLAYAQI : Turuz Dictionary


qorxu çoxu əlayağı bağlayar, qorxu yoxsa sağca duyu yanılar

ƏLAYAQI : Turuz Dictionary

-işləyən başın əlayağı iş bulur, işləməz başın əlayağın don urur. (işləyən başın əlayağı iş tutur)